Mondeling (eindproef)
(100% van totaal aantal te behalen punten)

Bij de mondelinge proef moeten de cursisten aan een jury een e-commerce of e-business project voorstellen.

  • Een CMS website gemaakt in WordPress wordt voorgesteld
  • De cursisten maken gebruik van een hostingplatform bij Combell
  • De cursisten beschikken over de nodige aanmeldgegevens
  • Op de website worden producten aangeboden of verkocht
  • Bij verkoop kan de betaalmodule Mollie in testmodus gebruikt worden
  • Enkele producten worden toegevoegd aan de shop
  • De teksten zijn aangepast aan de doelgroep
  • De website is gekoppeld aan Google Analytics
  • SEO is toegepast op pagina’s, producten en diensten


Bedoeling is om in een presentatie van een 10-tal minuten, gevolgd door inhoudelijke vragen door de jury.

De inhoud van de presentatie omschrijft de aard (wat), doelgroep van het project en marketingcampagne van het project.

Aanvullend dienen 3 wireframes te worden gemaakt van de homepage, een product overzichtspagina en een productpagina.

  • Men kan gebruik maken van Balsamiq om de mockup te maken


Het mag hier gaan over een bestaand, een gepland of een fictief project.

 

De presentatie en het schriftelijk verslag van de presentatie tellen in totaal voor 400 punten
(300 inhoudelijk en 100 schriftelijk verslag)