28. EINDPROEF

Mondeling (eindproef) (100% van totaal aantal te behalen punten) Bij de mondelinge proef moeten de cursisten aan een jury een e-commerce of e-business project voorstellen. Een CMS website gemaakt in WordPress wordt voorgesteld De cursisten maken gebruik van een hostingplatform bij Combell De cursisten beschikken over de nodige aanmeldgegevens Op de website worden producten aangeboden […]

Lees meer